Vaandel 30

Beste ouder(s),

 

Het Vaandel zoals u gewend bent vindt u in de bijlage:

 

In de week na de meivakantie verschijnt er geen Vaandel vanwege Hemelvaartsdag en de aansluitende vrije dag.

 

Op 9 mei en 10 mei zijn alle kinderen vrij.

Het volgende Vaandel verschijnt op 17 mei.

 

Koningsspelen
Daar we de Koningsspelen helaas hebben moeten annuleren vanwege het slechte weer, was er vanmorgen een aangepast programma voor de kinderen. Veel kinderen zij ook verkleed naar school gekomen. De ochtend stond in het teken van gezellig samen zijn, spelletjes, muziek etc. De gymlessen voor enkele groepen zijn gewoon doorgegaan en er zijn door verschillende groepen bewegingsspelletjes geweest in de speelzaal. Zoals eerder genoemd willen we bekijken of het een en ander in een wellicht wat andere vorm , ergens na de meivakantie wel mogelijk is.

Bij deze willen we alle ouders die zouden helpen toch nogmaals bedanken.  Misschien is jullie hulp op een ander moment nog welkom.

Ook bedanken wij Jumbo Brandevoort voor de geschonken peperkoeken.

Groetjes,

Werkgroep Koningsspelen

Open podium

Afgelopen woensdag hebben we ons 2e open podium gehad. De kinderen van de groepen 1 t/m 8  hebben hun talenten weer volop kunnen laten zien aan een groot publiek. Bedankt ouders/verzorgers, dat jullie er waren. De kinderen hebben dat erg op prijs gesteld.
In 4 blokken van 4 optredens hebben de kinderen mooie optredens laten zien en horen. Wat nieuw was is dat kinderen ook zelf de presentie op zich hebben genomen. Super gedaan! Dat gaan we zeker voortzetten.
Het was mooi om te zien dat er veel optredens waren gekoppeld aan onze methode voor muziek, dans en drama, 1-2-3 Zing. Een methode voor podiumkunsten! Het volgende schooljaar gaan een aantal groepen een extra impuls ontvangen vanuit een subsidie, o.a. vanuit de Gemeente Helmond. Informatie volgt!

Open podium peuters

De twee peutergroepen hebben het thema lente (en jonge dieren). De kinderen hebben, samen met alle kleuterklassen, op de basisschool de Vendelier meegedaan met het open podium. Ze hebben de liedjes “Koetje en kalfje die liepen in de wei” en “Ik weet dat de lente komt” gezongen. Meerdere ouders zijn komen kijken en dat was hartstikke gezellig. 

 

Logo-t-Vaandel Logo-t-Vaandel