Vaandel 21

Beste ouder(s),

 

Het Vaandel zoals u gewend bent vindt u in de bijlage:

Locatie Stepekolk

Al enige tijd vragen kinderen en ouders ons hoe schooljaar 2024 / 2025 van onze toekomstige groep 8A eruit gaat zien. Dit is de laatste maanden dan ook onderwerp van gesprek geweest tussen de directie en de Medezeggenschapsraad (MR) van de Vendelier. We zijn inmiddels unaniem tot het besluit gekomen dat het niet wenselijk is om één groep op een andere locatie te houden. Daarnaast is het geen optie / organisatorisch niet haalbaar om groepen van locatie Schutsboom naar locatie Stepekolk te verhuizen omdat er dan alleen sprake is van uitstel. Alle groepen van onze school zijn dus het komende schooljaar gehuisvest aan de Schutsboom. De kinderen en de ouders/verzorgers zijn gisteren op de hoogte gebracht. We bereiden de kinderen  de komende maanden goed voor door o.a. extra kennismakingsactiviteiten en natuurlijk betrekken we ze later ook bij de verhuizing.

 

Carnaval

Vandaag hebben we met een geweldige optocht en feestelijke muziek van de Brandeleros de vakantie ingeluid! Ook zijn er 3 kinderen in het zonnetje gezet door Prinses Ingrid, dat was een verrassing voor de kinderen.

De groepen 5 tm 8 hebben gezellig gehost in de aula op carnavalsmuziek.

Het was een gezellige carnaval!

 

Privacy voorkeuren

Mocht u nog geen privacy voorkeuren hebben opgegeven in de Kwieb ouderapp dan verzoeken we u dit alsnog te doen. Ga hiervoor naar ”toestemmingen”. 

 

In de Kwieb ouderapp kunnen privacy voorkeuren eenvoudig aangegeven en aangepast worden. Dit is de enige plek waarin dit geregistreerd wordt. U kunt dit ten allen tijden wijzigen.

We onderscheiden de volgende voorkeuren:

-Beeldmateriaal nieuwsbrief (let op, deze wordt ook gepubliceerd op onze website)

-Beeldmateriaal schoolgids (let op, deze wordt ook gepubliceerd op onze website)

-Social Media (Facebook/LinkedIn/Instagram)

-Beeldmateriaal website

-Beeldmateriaal ouderapp Kwieb (alléén voor de eigen groep)

-Beeldmateriaal journalistieke media (Eindhovens Dagblad, Brandevoorter Courant e.a.)

-NAW gegevens; het meegeven van de groepslijst aan de kinderen van de eigen groep (geheime nummers worden niet getoond)

-Sportparticipatie; het delen van gegevens met onze vakleerkracht gym

-Nationaal cohort onderzoek (zie onderstaande)
 

Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO)

Onze school legt in het leerlingvolgsysteem (verplicht) gegevens vast over de schoolresultaten van de leerlingen. Die gegevens zijn belangrijk om het onderwijs van onze school te verbeteren en voor onze gesprekken met bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs. Sommige van deze gegevens zijn ook belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek. Vooral de resultaten van taal- en rekentoetsen zijn hiervoor van belang.

Door de resultaten van taal- en rekentoetsen te analyseren, weten we wat de ontwikkeling van onze leerlingen is en hoe de school daarop aansluit.

Dit helpt ons het onderwijs op onze school te verbeteren, maar ook het onderwijs in heel Nederland. De school stuurt de resultaten van de taal- en rekentoetsen aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (www.cbs.nl), zodat het gebruikt kan worden voor onderzoek naar de ontwikkeling van onze leerlingen. Het CBS zorgt ervoor dat deze resultaten in een veilige omgeving worden opgeslagen voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs NCO (www.nationaalcohortonderzoek.nl). Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat resultaten anoniem verwerkt worden.

Dit betekent dat onderzoekers nooit een leerling of school kunnen herkennen. Ook in openbare publicaties zullen leerlingen of scholen nooit te herkennen zijn. De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens de wettelijke en strenge regels van het CBS. Mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit laten weten bij de school. De school zorgt er dan voor dat de gegevens van uw kind niet aan het CBS gestuurd worden. Soms zijn aanvullende gegevens belangrijk voor onderzoek. Scholen mogen gegevens over taal en rekenen aan het CBS sturen.

Dat komt, omdat deze gegevens niet beschouwd worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens (bijvoorbeeld over gezondheid van leerlingen) en omdat scholen volgens de onderwijswetgeving de plicht hebben hun onderwijs te verbeteren. Voor het gebruik van bijzondere persoonsgegevens stelt de wet strengere eisen en moeten ouders actief toestemming geven. Dat is hier niet aan de orde omdat het om toetsgegevens gaat.

 

Sociale Teams Helmond (STH)

Vanaf januari 2022 staat Sociale Teams Helmond klaar om samen met inwoners, samenwerkingspartners en de gemeente te werken aan een leefbaar Helmond waarin iedereen kan meedoen, rondkomen en vooruitkomen. Woon je in Helmond? Dan kun je bij ons terecht met vragen of problemen in het dagelijks leven. We zijn er voor je als jij, je gezin of je kind hulp nodig heeft. Jouw vraag of probleem kan over van alles gaan, zoals opvoeden en opgroeien, wonen, werken en geld of sociale contacten. Samen met jou, mensen in je netwerk en andere organisaties in de wijk gaan we op zoek naar een oplossing. 

Aanbod:

 

Vingers uit je Oren
Vingers uit je oren is een training voor kinderen van groep 4 t/m 8 die te maken hebben met veel ruzie in het gezin, knel zitten of last hebben van strijd tussen ouders. Met creatieve werkvormen, samenspel en gesprekken beginnen kinderen op ontspannen wijze met het verwerken van hun emoties en leren zij weerbaar te zijn in de toekomst.


Piep zei de muis
Voor kinderen van 5 t/m 8 jaar waarvan een ouder, of beide ouders lijden aan psychische en/of verslavingsproblematiek is er de training ’Piep zei de muis’. In de training ervaren de kinderen dat ze niet de enige zijn. Ze leren herkennen wat er in hen omgaat, beter met hun gevoelens om te gaan en dat ze zich niet schuldig hoeven te voelen. Het leren gebeurt op een speelse manier. Voor de ouders zijn er vijf bijeenkomsten, waarin ze leren hoe ze hun kind(eren) kunnen ondersteunen en er worden opvoedtips gegeven.

 

Weerbaarheidstraining Kiezel en Druppel A en B

A: Voor kinderen uit groep 1, 2 en 3
B: Voor kinderen uit groep 3, 5 en 6

Voor kinderen die onzeker zijn en weinig zelfvertrouwen hebben is er de training Kiezel en Druppel. Deze training kan het kind helpen om weerbaarder te worden en het gevoel van eigenwaarde te vergroten. Ouders of verzorgers worden actief bij de training betrokken.

Opvoeden & Zo
Het opvoeden van kinderen kan ouders voor heel wat vragen en onzekerheden plaatsen. De dagelijkse opvoedpraktijk kan leuk zijn, maar ook behoorlijk lastig en soms ronduit moeilijk. Ouders worden met allerlei maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe opgave geconfronteerd waar zij soms geen antwoord op hebben. Opvoeden is kortom een hele klus en elke ouders heeft wel eens behoefte aan een steuntje in de rug als het even niet zo lekker loopt.

SOVA (voor kinderen uit groep 5/6 & 7/8)
Loop je in het contact met leeftijdsgenoten steeds tegen dezelfde problemen aan? Bijvoorbeeld doordat je onzeker bent, of doordat andere kinderen vinden dat je vaak de baas speelt, of omdat het moeilijk voor je is om vrienden te maken of omdat je vaak ruzie krijgt met andere kinderen?

In de SOVA-training leer je om op een prettige manier in contact te komen met leeftijdsgenoten.


Stap naar verandering
Loop je steeds tegen dezelfde problemen aan? Bijvoorbeeld op het gebied van financiën, relaties of contacten met anderen. Het kan lastig zijn om dit in je eentje te doorbreken.

 

In de training Stap naar verandering leer je om met meer zelfvertrouwen met deze situaties om te gaan en je weg te vinden naar oplossingen


Triple P groep – positief opvoeden
Opvoeden kan veel van je vragen, en je weet het soms niet meer. Wat te doen, als je kind niet wil gaan slapen, niet naar school wil, of driftbuien heeft? Kom je er als ouders niet meer uit, en wil je de negatieve spiraal doorbreken?

Meld je dan aan voor de training Positief Opvoeden. De training is bedoeld voor ouders van kinderen in de leeftijdsgroep van 0 tot en met 12 jaar.

 

Uit de schaduw van een ander
‘Uit de schaduw van de ander’, een training voor vrouwen die te maken hebben met psychisch, lichamelijk en/of seksueel geweld in hun relatie of hiermee te maken hebben gehad in een eerdere relatie. Het doel van de training is ervoor zorgen dat jij je weer veilig en sterk genoeg voelt om eigen keuzes te maken.


Woensdagclub
Elke eerste woensdag van de maand wordt de Woensdagclub georganiseerd. Deze club is er voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar met een Autisme Spectrum Stoornis diagnose, die problemen blijven ondervinden bij sociale interactie.


M-powerment (voor en door mannen)
Bij M-powerment draait alles om jouw herstel en het (her)vinden van evenwicht in je leven na een verbroken relatie of echtscheiding. We begrijpen dat het een uitdagende tijd kan zijn, waarin je het gevoel hebt dat alles misgaat. M-powerment biedt een veilige ruimte waarin je kunt leren van andere mannen die vergelijkbare ervaringen hebben gehad. Samen zullen we werken aan het creëren van positieve verandering en het opbouwen van een sterke basis voor je toekomst.

 

Je kunt je op allerlei manieren bij ons aanmelden: wij zijn op school, bij veel huisartsenpraktijken en in de wijken. Je kunt ons bellen via 088 – 00 17 300 of je aanmelden via het aanmeldformulier op de website www.socialeteamshelmond.nl

 

De Nationale Voorleesdagen

Belhamels, Rakkers en Mini’s hebben met de kinderen het boek Pit gelezen. Bij de Binkies hebben ze het boek ’Help! Een verrassing’ gelezen.

 

Bij deze week hoorde ook een kleurplaat. Deze hebben de Mini’s ingekleurd 🙂

 

Logo-t-Vaandel Logo-t-Vaandel